FSSPX hearts1Atbalstīt Sv. Pija X Priesteru Brālību Latvijā, Sv. Jāņa, Kunga Priekšteča Brālību un Sv. Bertolda, Livonijas Bīskapa, Garīgo Centru var ziedojot KATOLISKĀS TRADĪCIJAS ATBALSTA FONDAM „PRO HEREDITATE”:
KTAF „PRO HEREDITATE”
Reģ. Nr.: 40008191780
Swedbank
LV91 HABA 0551 0329 9981 6