Svētā Pija X Priesteru Brālība

fsspx logo

Svētā Pija X Priesteru Brālība (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, saīsinājumā — FSSPX) ir apustuliskās dzīves institūts, kura galvenais mērķis ir priesteru formācija. Laikā, kad ne tikai izplatīts ateisms, agnosticisms un indiferentisms, bet arī neskaitāmas maldu mācības gan doktrīnā, gan morālē, gan kultā, ir nepieciešami priesteri, kas apvienoti līdzīgi misionāru ordeņiem, varētu sludināt katoliskās ticības patiesības un ar tradicionālo Liturģiju, sakramentiem un garīgo dzīvi nestu žēlastības dzīvi dvēselēm.

FSSPX ir katoliskās Baznīcas institūcija, kas dibināta saskaņā ar visām Kanonisko Likumu prasībām. Brālības dibinātājs ir arhibīskaps Marsels Lefevrs, un 1970. gada 1. novembrī to oficiāli atzina Baznīcas autoritātes (Frīburā, Šveicē).

Turoties pie Baznīcas Tradīcijas, Sv. Pija X Brālības priesteri upurē Visu Laiku svētā Pija V Misi (pazīstamu arī kā Tridentas Misi), ik dienas lūdzoties par Romas pāvestu Francisku.

Brālības priesteri upurē Tradicionālo Sv. Misi 810 baznīcās un kapelās, kas atrodas 72 valstīs.

Brālības locekļi ir ne tikai semināristi un priesteri, bet arī brāļi, māsas un oblātes. Pastāv arī trešais ordenis pasaulīgiem cilvēkiem. Brālības 162 priorātos un 5 autonomajās mājās kalpo 675 priesteri, 137 brāļi, vairāk kā 200 māsas, 76 oblātes un ap 20 māsas misionāres Kēnijā.

Brālība par savu galveno uzdevumu uzskata „priesterību un viss, kas ar to saistīts” (Statūti II:1), tādēļ Brālība uztur sešus seminārus ar 250 semināristiem, kur topošie priesteri pavada sešus gadus, kur netraucēti nododas lūgšanai un studijām. Īpašu uzmanību un rūpes pievērš kristīgai, tradicionālai jaunās paaudzes izglītībai savās vairāk nekā 100 skolās un divās augstskolās.

Ar FSSPX sadarbojas daudzi reliģiozie ordeņi, kas uzticīgi saviem dibinātājiem un tradicionālajām regulām, kā vīriešu (benediktīnieši, kapucīnieši, dominikāņi u.c.), tā arī sieviešu (benediktīnietes, karmelītes, dominikānietes, franciskānietes u.c.) vairāk nekā 40 atsevišķās klosteru mājās.

Ar Brālību sadarbojas arī tradicionālo austrumu katoļu apvienības: Sv. Jāņa, Kunga Priekšteča Brālība, Sv. Josafata Brālība, studītu un baziliāņu klosteri.

Brālība atbalsta draudžu priesterus, kas apzinās krīzi Baznīcā un vēlas svinēt Visu laiku svēto Misi.

corazones 2