Sv. Pija X Priesteru Brālības dibinātājs
arhibīskaps Marsels Lefevrs 

(1905 - 1991)

Marcel LefebvreMarsels Lefevrs nāk no dedzīgu katoļu ģimenes, kas bagātīgi apdāvināta ar aicinājumu žēlastību. Viņa brālis un divas māsas arī izvēlējās šo ceļu. Iesvētīts par priesteri 1929. gadā viņš iestājās Sv. Gara tēvu kongregācijā un tika nosūtīts kā misionārs uz Gabonu. Autoritāte un apustuliskā degsme panāca, ka 1948. gadā viņš kļuva par Apustulisko Delegātu, proti, pāvesta personīgo pārstāvi visā Āfrikas franciski runājošajā teritorijā, savukārt 1955. gadā pāvests iecēla viņu par pirmo Dakāras (Senegāla) arhibīskapu. 1962. gadā viņš tika ievēlēts par Svētā Gara tēvu ģenerālpriekšnieku. II Vatikāna koncila laikā arhibīskaps Lefevrs bija viens no Starptautiskās Tēvu Apvienības līderiem, kura centās aizstāvēt tradicionālo katolisko teoloģiju. 1970. gadā viņš nodibināja Brālību un pirmo semināru Ekonā (Šveice) 1988. gada 30. jūnijā arhibīskaps Lefevrs kopā ar bīskapu A. de Kastro Maijeru konsekrēja Brālībai četrus bīskapus. Turpmāko gadu pieredze apstiprināja, ka tā bija vienīgā iespēja saglabāt Baznīcā sv. Tradīciju.