Don Davide Pagliarani, Rožukroņa Karagājiens

Sv. Pija X Priesteru Brālības ģenerālpriekšnieka vēstule

Brālības locekļiem, ticīgajiem un draugiem

Dalībnieka karte (PDF)

Dārgie Brālības locekļi, ticīgie un draugi!

Vēršos ar steidzamu un dedzīgu aicinājumu gan pie jums, gan arī pie visiem, kuriem jūs varat nodot šo lūgumu: apvienosim mūsu centienus, lai izlūgtu Dievam pilnīgu brīvību publiski celebrēt Svēto Misi un tajā piedalīties. Vissvētais Mises Upuris ir mūsu vislielākais dārgums; ir atkal jākļūst iespējamam svinēt to pilnīgā brīvībā, jo tas sevī ietver zāles pret visām problēmām, visām slimībām un pret visu, kas spēj mūs piepildīt ar bailēm.

Tāpat vēlamies tam pievienot otro, tikpat svarīgu lūgšanu nodomu — par aicinājumiem. Lūgsimies visi, raidīsim uz debesīm karstu lūgumu, lai Tās sūta daudz strādnieku Kunga Vīna dārzā. Mums ir nepieciešami daudz svēti priesteri. Mūsu semināriem vienmēr ir jābūt pilniem. Dvēseles ir izslāpušas, bet priesteru skaits nav pietiekošs, lai apmierinātu visas vajadzības.

Vai mēs varam palikt vienaldzīgi pašreizējās situācijas priekšā? Pestītājs mums apsolīja: „Jo katrs, kas lūdz, saņem, kas meklē – atrod, un kas klauvē, tam tiek atvērts“ (Mt. 7; 8). Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Žēlastības tiek saņemtas tikai tādā gadījumā, ja tās tiek lūgtas, dedzīgi un pastāvīgi.

Dārgie draugi, vēlos mudināt jūs visus, gan jaunus, gan vecus, gan pasaulīgos cilvēkus, gan dievam veltītos. Aicinu jūs pievienoties šim lūgšanu Karagājienam par Misi un aicinājumiem. Savulaik krusta karotāji devās karagājienā, lai atbrīvotu Mūsu Kunga Jēzus Kristus Kapu. Mēs dodamies karagājienā, lai atbrīvotu Kristus Karaļa dārgumu krātuvi — viņa mīlestības mantojumu.

Kad uzsāksim karagājienu? 21 novembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas Prezentācījas templī svētkos.

Kas būs tā virspavēlnieks? Tā, kura stāvēja Krusta pakājē, un kurai tika adresēti vārdi: „Sieviet, lūk Tavs Dēls“. Tā, kurai tika uzticētas rūpes par mums, kuras Sirds ir tik laba un aizbildniecība visvarena.

Ar kādu ieroci bruņosimies? Ar to, kuru deva mums pašas debesis — Rožukroni, ieroci, kas pieejams ikvienam un ir viegli lietojams, bet neparasti iedarbīgs, lai gūtu žēlastības no Dievišķās Sirds, un vienlaikus nāvējošs ļaunajam garam — mūžsenajam Vissvētākā Mises Upura un priesteru ienaidniekam.

Kad Karagājiens noslēgsies? Lielajā Ceturtdienā (2000. gada 1. aprīlī), dienā, kad atceramies gan Svētās Mises, gan katoliskās priesterības — šo divu neatsveramo dārgumu — iestādīšanu.

Kā rokās mēs vēlamies salikt Karagājiena rezultātus? Pašas Vissvētākās Jaunavas Marijas rokās. Katrs distrikts organizēs individuālo apņemšanos apkopošanu un noteiktā laikā tās iesniegs Ģenerālajai mītnei.

Ja Debesis, pateicoties Bezvainīgi Ieņemtās Jaunavas Marijas aizbildniecībai, dos mums tādu iespēju, Brālība noorganizēs īpašu pateicības svētceļojumu uz Lurdu 2021. gada oktobrī.

Lai Dievs jūs svētī un atlīdzina jums jūsu dāsnumu.

Mencingena, 2020. gada 11. novembris, sv. Mārtiņa no Tūras dienā.

Priesteris Davide Paljarāni, FSSPX Ģenerālpriekšnieks

fsspx.news