Sv. Pija X Priesteru Brālības priesteru svētības 2021. gadā

Sv. Pija X Priesteru Brālības priesteru svētības 2021. gada 26. jūnijā, Vissv. Jēzus Sirds Garīgajā seminārā Caickofenā

Sv. Pija X Priesteru Brālības priesteru svētības Starptautiskajā Sv. Pija X Seminārā Ekonā 2021. gada 1. jūlijā

5 img 3238