Sv. Pija x Priesteru Brālības
ģenerālpriekšnieka paziņojums
par Amazones sinodi

Svētā Pija X Priesteru Brālības Trešā ordeņa locekļiem tika piesūtīts šāds apkārtraksts:

Mencingena, 2019. gada 28. oktobrī,
sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas, svētkos

Dārgie brālības locekļi!

Nesenajā Amazones sinodē bija skatāmas briesmīgas ainas, kurās atbaidoši elkdievības rituāli apgānīja Dieva svētnīcu līdz šim nepieredzētos un neiedomājamos veidos. Vēl jo vairāk, šīs trakulīgās sanāksmes gala dokuments dodas uzbrukumā katoliskās priesterības svētumam, pieprasot gan Baznīcas celibāta atcelšanu, gan sieviešu diakonāta ieviešanu. Patiesi, apostāzijas dīgļi, kurus mūsu godājamais dibinātājs, arhibīskaps Marsels Lefevrs, atpazina jau pašā koncila sākumā, turpina ar aizvien jaunu sparu un uzviju nest savus samaitātos augļus.

Inkulturācijas vārdā pagāniski elementi arvien vairāk tiek ieviesti dievkalpojumos, un mēs kārtējo reizi varam pārliecināties par to, cik ļoti piemērota tam ir pēc II Vatikāna koncila ieviestā liturģija.

Reaģējot uz šiem notikumiem, mēs aicinām visus Brālības locekļus līdz ar Trešā ordeņa locekļiem ievērot lūgšanu un gandarīšanas dienu, jo mēs nevaram palikt vienaldzīgi, redzot tik klaju uzbrukumu mūsu Mātes, Svētās Baznīcas, svētumam. Mēs dodam rīkojumu, lai sestdien, 9. novembrī visās mūsu mītnēs tiktu ievērots gavēnis. Mēs aicinām visus ticīgos rīkoties tāpat un mudinām arī bērnus lūgties un nest upurus.

Svētdien, 10. novembrī katrs Brālības priesteris celebrēs gandarīšanas Svēto Misi un katrā kapelā tiks dziedāta vai lasīta Visu Svēto Litānija, kā tas paredzēts Krusta dienu (Rogationes) liturģijā, lai lūgtu Dievu aizsargāt savu Baznīcu un saudzēt to no soda, kādu neizbēgami ir pelnījusi šāda rīcība. Mēs aicinām visus Brālībai labvēlīgos priesterus, kā arī visus katoļus, kas mīl Baznīcu, rīkoties tāpat.

To pieprasa mūsu Kunga Jēzus Kristus dibinātās Svētās Romas Katoļu Baznīcas gods, kurai sveša ir gan elkdievība, gan panteisms.

Priesteris Davide Paljarāni, FSSPX ģenerālpriekšnieks

fsspx.news