Ordo Missæ

Svētā Mise

latīniski-latviski

Svētā Pija X Priesteru Brālība
Rīga 2016

Ordo Missæ

Svētā Mise

latīniski-latviski

Svētā Pija X Priesteru Brālība
Rīga 2016

Katehumenu liturģija

Kāpņu lūgšana

Sākumā priesteris pie altāra pakāpieniem klusajā Misē pārmaiņus ar ministrantu, bet svinīgajā Misē pārmaiņus ar diakonu un subdiakonu skaita Kāpņu lūgšanu.
Viņš modina līksmas ilgas pēc svētā Dieva kalna – altāra – un satikšanās ar Dievu (Ps 42) un grib pazemīgā grēku nožēlā (Confiteor) šķīstīt dvēseli.
Kopā ar priesteri visi apzīmē sevi ar krusta zīmi.
S. In nominePatris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Introíbo ad altáre Dei.
M. Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
Priesteris: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Es iešu pie Dieva altāra.
Ministrants: Pie Dieva, kas iepriecina manu jaunību.
Psalms 42, 1-5
Sekojošo psalmu izlaiž Misēs par mirušajiem un Ciešanu laikā (no Ciešanu svētdienas līdz Lielajai ceturtdienai ieskaitot); svētkos, kas iekrīt šai laikā, tas tiek tomēr lasīts. Ja psalmu izlaiž, tad tūdaļ turpina tālāk: Adiutorum nostrum
S. Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso erue me.
M. Quia tu es, Deus, fortitúdo mea: quare me reppulísti, et quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus?
S. Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.
M. Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
S. Confitébor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es, anima mea, et quare contúrbas me?
M. Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre vultus mei, et Deus meus.
S. Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
M. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sæcula sæculórum. Amen.
S. Introíbo ad altáre Dei.
M. Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
S. Adiutórium nostrum in nomine Domini.
M. Qui fecit cælum et terram.
P. Tiesā mani, Dievs, un izšķir manu lietu pret nesvēto tautu; no ļaunā un viltīgā cilvēka izglāb mani.
M. Jo Tu, Dievs, esi mans stiprums. Kādēļ Tu esi mani atstūmis un kādēļ es staigāju noskumis, kad ienaidnieks mani vajā?
P. Sūti savu gaismu un savu patiesību, lai tās mani vada un aizved uz Tavu svēto kalnu un uz Tavām teltīm.
M. Un es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas iepriecina manu jaunību.
P. Es slavēšu Tevi ar koklēm, Dievs, mans Dievs. Kādēļ tu esi noskumusi, mana dvēsele, un kādēļ tu uztrauc mani?
M. Ceri uz Dievu, jo es vēl slavēšu Viņu, mana vaiga pestīšanu un manu Dievu.
P. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
M. Kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
P. Es iešu pie Dieva altāra.
M. Pie Dieva, kas iepriecina manu jaunību.
P. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā.
M. Kas radījis debesis un zemi.

Grēku nožēla

Priesteris, dziļi noliecies, nožēlo grēkus:
S. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Virgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Virginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dominum, Deum nostrum.
P. Es atzīstos visvarenajam Dievam, svētīgajai Marijai, vienmēr Jaunavai, svētīgajam erceņģelim Miķelim, svētīgajam Jānim Kristītājam, svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam, visiem svētajiem un jums, brāļi, ka es daudz esmu grēkojis domās, vārdos un darbos: Trīs reizes sit krūtīs sakot: mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētīgo Mariju, vienmēr Jaunavu, svētīgo erceņģeli Miķeli, svētīgo Jāni Kristītāju svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, visus Svētos un jūs, brāļi, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
Ministrants lūdz par priesteri:
Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.
S. Amen.
M. Lai apžēlojas par tevi visvarenais Dievs un, piedevis tavus grēkus, aizved tevi mūžīgajā dzīvē.
P. Amen.
Ministrants noliecies nožēlo grēkus:
S. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Virgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Virginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dominum, Deum nostrum.
M. Es atzīstos visvarenajam Dievam, svētīgajai Marijai, vienmēr Jaunavai, svētīgajam erceņģelim Miķelim, svētīgajam Jānim Kristītājam, svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam, visiem svētajiem un tev, tēvs, ka es daudz esmu grēkojis domās, vārdos un darbos: Trīs reizes sit krūtīs sakot: mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētīgo Mariju, vienmēr Jaunavu, svētīgo erceņģeli Miķeli, svētīgo Jāni Kristītāju svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, visus Svētos un tevi, tēvs, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
Priesteris lūdz par tautu:
S. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
M. Amen.
P. Lai apžēlojas par jums visvarenais Dievs un, piedevis jūsu grēkus, aizved jūs mūžīgajā dzīvē.
M. Amen.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi.
S. Indulgéntiam, absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tribuat nobis omnípotens et miséricors Dominus.
M. Amen.
P. Atlaišanu, atraisīšanu un mūsu grēku piedošanu lai dod mums visvarenais un žēlsirdīgais Kungs.
M. Amen.
Mazliet noliecies, priesteris turpina:
S. Deus, tu convérsus vivificábis nos.
M. Et plebs tua lætábitur in te.
S. Osténde nobis, Domine, misericórdiam tuam.
M. Et salutáre tuum da nobis.
S. Domine, exáudi oratiónem meam.
M. Et clamor meus ad te veniat.
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Orémus.
P. Dievs, Tu atgriezies mūs darīsi dzīvus.
M. Un Tava tauta priecāsies Tevī.
P. Kungs, rādi mums savu žēlsirdību.
M. Un dod mums savu pestīšanu.
P. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.
M. Un mans sauciens lai nonāk pie Tevis.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Lūgsimies.
Priesteris dodas pie altāra lūdzoties:
S. Aufer a nobis, quæsumus, Domine, iniquitátes nostras: ut ad Sancta sanctórum puris mereámur mentibus introíre. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.
P. Atņem no mums, mēs Tevi lūdzam, Kungs, mūsu noziedzības, lai mēs būtu cienīgi ar skaidru sirdi ieiet vissvētākajā vietā. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Godinot upura altāri un svēto relikvijas, kas tanī atrodas, priesteris to noskūpsta un lūdzas:
S. Orámus te, Domine, per merita Sanctórum tuórum, quorum relíquiæ hic sunt, et omnium Sanctórum: ut indulgére dignéris omnia peccáta mea. Amen.
P. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, šo Tavu Svēto, kuru relikvijas ir šeit, kā arī visu Svēto nopelnu dēļ, piedod mums žēlīgi visus grēkus. Amen.
Svinīgajā Misē priesteris svētī vīraku sakot:
Ab illo benedicáris, in cuius honore cremáberis. Amen.
Lai svētī tevi Tas, kura godam tu sadedz. Amen.
Tad viņš apkvēpina altāri, Kristus simbolu, un kā alter Christus, saņem šo pagodinājumu arī pats.

Introits (ievada dziedājums)

Priesteris Epistulas pusē lasa attiecīgās Mises introitu jeb ievada dziedājumu.
Mainīgās daļas ir ņemtas no Vissv. Trīsvienības Mises un iespiestas kursīvā.
Ministrants kopā ar priesteri apzīmē sevi ar krusta zīmi.
Tob 12:6.
Benedícta sit sancta Trínitas atque indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Lai top slavēta svētā Trijādība un nedalāmā Vienība; slavēsim Viņu, jo tā mums rādījusi savu žēlsirdību.
Ps 8:2
Domine, Dominus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!
V. Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.
Benedícta sit sancta Trinitas atque indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Kungs, mūsu Kungs! Cik brīnišķīgs ir Tavs vārds visā pasaulē.
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Lai top slavēta svētā Trijādība un nedalāmā Vienība; slavēsim Viņu, jo tā mums rādījusi savu žēlsirdību.

Kyrie

Priesteris altāra vidū lūdzas:
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
P. Kungs, apžēlojies.
M. Kungs, apžēlojies.
P. Kungs, apžēlojies.
M. Kristu, apžēlojies.
P. Kristu, apžēlojies.
M. Kristu, apžēlojies.
P. Kungs, apžēlojies.
M. Kungs, apžēlojies.
P. Kungs, apžēlojies.

Gloria

Gloria netiek lasīts Adventā un no Septuagesimas līdz Lielajai ceturtdienai, izņemot Svēto svētkus, bez tam darbdienās, kad tiek atkārtota svētdienas Mise, un Misēs par mirušajiem.
Ar zvaigznīti (*) apzīmētajās vietās visi noliec galvas.
S. Gloria in excélsis * Deo.
M. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te.
Benedícimus te.
* Adorámus te.
Glorificámus te.
* Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Domine Fili unigénite, * Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi, * suscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altíssimus, * Iesu Christe.
Cum Sancto Spirituin Gloria Dei Patris. Amen.
P. Gods Dievam augstumos.
M. Un virs zemes miers labas gribas cilvēkiem.
Mēs slavējam Tevi.
Mēs teicam Tevi.
Mēs pielūdzam Tevi.
Mēs godinām Tevi.
Mēs pateicamies Tev Tavas lielās godības dēļ.
Dievs Kungs, debesu Ķēniņ.
Dievs vissvarenais Tēvs.
Kungs vienpiedzimušais Dēls Jēzu Kristu.
Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls.
Kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Kas nes pasaules grēkus, pieņem mūsu lūgšanu.
Kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums.
Jo Tu viens esi svēts.
Tu viens esi Kungs.
Tu viens Visaugstākais, Jēzu Kristu.
Ar Svēto GaruDieva Tēva godībā. Amen.
Priesteris noskūpsta altāri, pagriežas pret tautu un izplestām rokām sveicina to, novēlot tai bagātīgu Dieva svētību.
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.

Kolekta (dienas lūgšana)

Tad priesteris Epistulas pusē izplestām rokām lasa dienas lūgšanu.
S. Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti famulis tuis in confessióne veræ fidei, ætérnæ Trinitátis gloriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre Unitátem: quæsumus; ut, eiúsdem fidei firmitáte, ab omnibus semper muniámur advérsis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculórum.
M. Amen.
P. Lūgsimies.
Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu saviem kalpiem, kas apliecina īsto ticību, esi ļāvis atzīt mūžīgās Trijādības godību un Tavā majestātes varā pielūgt Vienību: mēs Tevi lūdzam, lai šīs ticības stiprumā mēs allaž tiekam pasargāti no visām nelaimēm. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
M. Amen.
Galvenajai lūgšanai bieži seko vēl viena vai divas lūgšanas (komemorācijas).

Epistula

Priesteris (svinīgajā Misē subdiakons) lasa attiecīgās Mises lasījumu.
S. Lectio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.
P. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem.
Rom 11, 33-36.
O altitúdo divitiárum sapiéntiae et sciéntiæ Dei: quam incomprehensibília sunt iudícia eius, et investigábiles viæ eius! Quis enim cognovit sensum Domini? Aut quis consiliárius eius fuit? Aut quis prior dedit illi, et retribuétur ei? Quóniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia: ipsi gloria in sæcula. Amen.
M. Deo gratias.
Ak, pārbagātais Dieva bagātības, gudrības un zināšanu dziļums! Cik neizprotami ir Viņa lēmumi un neizdibināmi Viņa ceļi! Jo kas gan ir izpratis Kunga domas? Vai kas ir bijis Viņa padomdevējs? Vai kas Viņam ko iepriekš devis, lai saņemtu atlīdzību? Jo no Viņa un caur Viņu, un Viņā ir viss. Viņam lai ir gods mūžībā! Amen.
M. Pateicība Dievam.

Graduāle (kāpņu dziesma)

Dan 3, 55-56.
S. Benedíctus es, Domine, qui intuéris abýssos, et sedes super Cherubim.
V. Benedíctus es, Domine, in firmaménto cæli, et laudábilis in sæcula.
P. Esi slavēts, Kungs, kas raugies bezdibeņos un sēdi pār ķerubiem.
V. Esi slavēts, Kungs, debess izplatījumā un slavējams uz mūžiem.
Dan 3, 52
Allelúia, allelúia.
V. Benedíctus es, Domine, Deus patrum nostrórum, et laudábilis in sæcula. Allelúia.
Alleluja, alleluja.
V. Slavēts esi, Kungs, mūsu tēvu Dievs, un slavējams uz mūžiem. Alleluja.
Pirms Evaņģēlija priesteris, pazemībā dziļi noliecies, altāra vidū lūdzas:
Munda cor meum, ac labia mea, omnípotens Deus, qui labia Isaíæ Prophétæ calculo mundásti igníto: ita me tua grata miseratióne dignáre mundáre, ut sanctum Evangélium tuum digne valeam nuntiáre. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.
Iube, Domine, benedícere. Dominus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et competénter annúntiem Evangélium suum. Amen.
Šķīstī manu sirdi un manas lūpas, visvarenais Dievs. Tu pravieša Isaja lūpas šķīstīji ar kvēlojošu akmeni: tā šķīsti savā laipnajā žēlsirdībā arī mani, lai es varētu cienīgi pasludināt Tavu svēto Evaņģēliju. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Kungs, svētī. Kungs lai ir manā sirdī un uz manām lūpām, lai es cienīgi un pienācīgi pasludinu Viņa Evaņģēliju. Amen.
Misēs par mirušajiem pēdējo lūgšanu izlaiž.
Svinīgajā Misē priesteris svētī vīraku. Pēc tam diakons, pirms viņš sāk dziedāt Evaņģēliju, lūdzas: Munda cor meum, tad viņš, nometies ceļos, lūdz priestera svētību:
D. Iube, domne, benedícere.
S. Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis: ut digne et competénter annúnties Evangélium suum: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
D. Kungs, svētī.
P. Kungs lai ir tavā sirdī un uz tavām lūpām, lai tu cienīgi un pienācīgi pasludini Viņa Evaņģēliju. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Evaņģēlijs

Priesteris (svinīgajā Misē diakons) pie vārdiem Sequentia (Initium) apzīmē Evaņģēlija grāmatu un sevi ar mazo krusta zīmi. Ticīgie godbijīgi pieceļas kājās un apzīmē sevi ar krusta zīmi uz pieres, lūpām un krūtīm.
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
M. Gloria tibi, Domine.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Svētā Evaņģēlija turpinājums pēc Mateja.
M. Gods Tev, Kungs.
Mt 28, 18-20
S. In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Data est mihi omnis potéstas in cælo et in terra. Eúntes ergo docéte omnes gentes, baptizántes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti: docéntes eos serváre omnia, quæcúmque mandávi vobis. Et ecce, ego vobíscum sum omnibus diébus usque ad consummatiónem sæculi.
P. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā; un māciet tās pildīt visu, ko Es jums pavēlēju. Un redzi, Es esmu pie jums visās dienās līdz pasaules galam.
Beigās ministrants saka:
M. Laus tibi, Christe.
M. Slava Tev, Kristu.
Skūpstot Evaņģēlija grāmatu, priesteris saka:
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
P. Evaņģēlija vārdi lai dzēš mūsu noziegumus.
Svinīgajā Misē pirms Evaņģēlija tiek apkvēpināta Evaņģēlija grāmata, pēc Evaņģēlija – priesteris.

Credo

Credo tiek lasīts visās svētdienās un I klases svētkos, II klases svētkos Kunga, Vissv. Jaunavas un apustuļu godam, I un II klases oktāvās, kā arī dažās citās reizēs.
Ar zvaigznīti (*) apzīmētajās vietās visi noliec galvas.
S. Credo in unum Deum.
M. Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium omnium et in visibílium.
Et in unum Dominum
* Iesum Christum, Filium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salútem descéndit de cælis.
P. Es ticu uz vienu Dievu.
M. Visvareno Tēvu, debess un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju.
Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu.
No Tēva dzimušu pirms visiem mūžiem.
Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva.
Dzemdinātu, ne radītu, vienas būtības ar Tēvu: caur kuru viss ir radīts.
Kurš mūsu, cilvēku, dēļ un mūsu pestīšanas labā nokāpis no debesīm.
Šeit visi krīt ceļos:
Et incarnátus est de Spiritu Sancto ex María Virgine: Et homo factus est.
Iemiesojies no Svētā Gara no Jaunavas Marijas: un cilvēks tapis.
Visi pieceļas.
Crucifíxus etiam pro nobis: sub Pontio Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tertia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in cælum: sedet ad déxteram Patris.
Et iterum ventúrus est cum gloria iudicáre vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul * adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam et apostolicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
Etvitam ventúri sæculi. Amen.
Arī krustā sists par mums, zem Poncija Pilāta, cietis un apbedīts.
Un augšāmcēlies trešajā dienā, saskaņā ar Rakstiem. Un uzkāpis debesīs: sēž pie Tēva labās rokas.
Un atkal atnāks ar godību tiesāt dzīvos un mirušos, Viņa valstībai nebūs gala.
Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet.
Kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts; kas ir runājis caur praviešiem.
Un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu.
Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai.
Un gaidu mirušo augšāmcelšanos.
Undzīvi nākamajā mūžībā. Amen.

Ticīgo liturģija

Ticīgo liturģijai ir trīs daļas:
a) maize un vīns tiek upurēts Dievam;
b) šīs dāvanas tiek pārvērstas Kunga Jēzus Kristus Miesā un Asinī;
c) no Dieva mēs saņemam atpakaļ mūsu dāvanas kā euharistisko barību.
Pēc Credo vai, ja tas netiek lasīts, pēc Evaņģēlija, priesteris noskūpsta altāri un, pagriezies pret tautu, saka:
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Orémus.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Lūgsimies.

Ofertorijs

Tob 12, 6
Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Lai slavēts Dievs Tēvs un Dieva vienpiedzimušais Dēls un Svētais Gars, jo Viņš mums darījis savu žēlsirdību.

Maizes upurēšana

Upurējot maizes un vīna dāvanas, mēs upurējam paši sevi un visus mūsu darbus vienībā ar Kristu debesu Tēvam.
Priesteris atsedz biķeri, paceļ patēnu ar hostiju un lūdzas:
Suscipe, sancte Pater, omnipotens ætérne Deus, hanc immaculátam hostiam, quam ego indígnus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et offensiónibus, et negligéntiis meis, et pro omnibus circumstántibus, sed et pro omnibus fidélibus christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.
Pieņem, svētais Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, šo neaptraipīto upura dāvanu, ko es, Tavs necienīgais kalps, upurēju Tev, savam dzīvajam un patiesajam Dievam par saviem neskaitāmajiem grēkiem, noziedzībām un nolaidībām, un par visiem apkārtstāvošajiem, kā arī par visiem dzīvajiem un mirušajiem ticīgajiem kristiešiem, lai tā man un viņiem panāk pestīšanu mūžīgajā dzīvē. Amen.
Priesteris ar patēnu, uz kuras novietota hostija, izdara krusta zīmi virs altāra un tad novieto uz tā hostiju. Pēc tam viņš ielej biķerī vīnu un sajauc to ar dažiem pilieniem ūdens.

Vīna un ūdens sajaukšana

Sajaucot vīnu ar ūdeni, priesteris lūdzas:
Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem mirabíliter condidísti, et mirabílius reformásti: da nobis per huius aquæ et vini mystérium, eius divinitátis esse consórtes, qui humanitátis nostræ fieri dignátus est particeps, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus: per omnia sæcula sæculórum. Amen.
Dievs, kas cilvēka dabas cienību esi brīnišķīgi radījis un vēl brīnišķīgāk atjaunojis: dod mums caur šī ūdens un vīna noslēpumu kļūt Tā dievišķības līdzdalībniekiem, kam ir labpaticis piedalīties mūsu cilvēcībā, Jēzum Kristum, Tavam Dēlam, mūsu Kungam, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Vīna upurēšana

Upurējot biķeri ar vīnu, priesteris lūdzas:
Offérimus tibi Domine, calicem salutáris, tuam deprecántes cleméntiam: ut in conspéctu divínæ maiestátis tuæ, pro nostra et totíus mundi salúte, cum odóre suavitátis ascéndat. Amen.
Mēs upurējam Tev, Kungs, pestīšanas biķeri, izlūdzoties Tavu saudzību, lai Tavas dievišķās majestātes vaiga priekšā mūsu un visas pasaules pestīšanai tas paceltos ar tīkamu smaržu. Amen.

Upura uzticēšana

Priesteris noliecies, saliktām rokām turpina:
In spiritu humilitátis et in animo contríto suscipiámur a te, Domine: et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hodie, ut placeat tibi Domine Deus.
Pazemības garā un satriektu sirdi pieņem mūs, Kungs, un tā lai notiek šodien mūsu upuris Tava vaiga priekšā, lai tas Tev labpatiktu, Kungs Dievs.

Svētā Gara piesaukšana

Tad priesteris paceļ rokas un acis uz debesīm, nolaiž tās atkal un lūdzas:
Veni, sanctificátor omnípotens ætérne Deus: et benedic hoc sacrifícium, tuo sancto nomini præparátum.
Nāc, Svētdarītāj, visvarenais, mūžīgais Dievs, un svētī šo upuri, kas sagatavots Tavam svētajam vārdam.
Svinīgajā Misē priesteris svētī vīraku:
Per intercessiónem beáti Michaélis Archángeli, stantis a dextris altáris incénsi, et omnium electórum suórum, incénsum istud dignétur Dominus benedícere, et in odórem suavitátis accípere. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.
Aizbilstot svētajam Erceņģelim Miķelim, kurš stāv kvēpināmā altāra labajā pusē, un visiem saviem izredzētajiem, lai labpatīkas Kungam svētīt šo vīraku un pieņemt to kā patīkamu smaržu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Apkvēpinot upurdāvanas:
Incénsum istud a te benedíctum ascéndat ad te, Domine: et descéndat super nos misericórdia tua.
Šis vīraks, kuru Tu esi svētījis, lai paceļas pie Tevis, Kungs, un lai nonāk pār mums Tava žēlsirdība.
Apkvēpinot altāri:
Psalms 140, 2-4
Dirigátur, Domine, orátio mea, sicut incénsum, in conspéctu tuo: elevátio manuum meárum sacrifícium vespertínum. Pone, Domine, custódiam ori meo, et ostium circumstántiæ labiis meis: ut non declínet cor meum in verba malítiæ, ad excusándas excusatiónes in peccátis.
Lai paceļas, Kungs, mana lūgšana kā vīraks Tava vaiga priekšā: manu roku pacelšana kā vakara upuris. Noliec, Kungs, sargu manai mutei un aizsargvārtus manām lūpām. Lai mana sirds nesliecas uz ļaunprātības vārdiem un nemeklē attaisnojumu saviem grēkiem.
Atdodot kvēpināmo trauku:
Accéndat in nobis Dominus ignem sui amóris, et flammam ætérnæ caritátis. Amen.
Kungs lai iededz mūsos savas mīlestības uguni un mūžīgās atdeves liesmu. Amen.
Pēc tam (izņemot Mises par mirušajiem) tiek apkvēpināts priesteris, piekalpotāji un klātesošie ticīgie.

Roku mazgāšana

Priesteris Epistulas pusē mazgā rokas un lūdzas:
Psalms 25, 6-12
Lavábo inter innocéntes manus meas: et circúmdabo altáre tuum. Domine: Ut audiam vocem laudis, et enárrem univérsa mirabília tua. Domine, diléxi decórem domus tuæ et locum habitatiónis gloriæ tuæ. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam: In quorum manibus iniquitátes sunt: dextera eórum repléta est munéribus. Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: redime me et miserére mei. Pes meus stetit in dirécto: in ecclésiis benedícam te, Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.
Es mazgāšu starp nevainīgajiem savas rokas: un iešu apkārt Tavam altārim, Kungs. Lai dzirdētu teikšanas balsi un sludinātu visus Tavus brīnumdarbus. Kungs, es iemīlēju Tava nama krāšņumu un vietu, kur mājo Tava godība. Nepazudini manu dvēseli, Dievs, līdz ar bezdievjiem, un manu dzīvību līdz ar asins vīriem, kuru rokās ir netaisnība, un kuru labā roka ir pilna kukuļu. Bet es esmu iegājis savā nevainībā, atpestī mani un apžēlojies par mani. Mana kāja stāvēs uz pareizā ceļa, dievnamos es slavēšu Tevi, Kungs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Misēs par mirušajiem un ciešanu laikā Gloria Patri netiek lasīts.

Upurēšanas lūgšana svētajai Trīsvienībai

Priesteris altāra vidū saliktām rokām lūdzas:
Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis Iesu Christi, Domini nostri: et in honórem beátæ Maríæ semper Virginis, et beáti Ioánnis Baptístæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, et istórum et omnium Sanctórum: ut illis profíciat ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in cælis, quorum memóriam agimus in terris. Per eúndem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Pieņem, svētā Trīsvienība, šo upuri, ko mēs Tev upurējam Jēzus Kristus, mūsu Kunga, ciešanu, augšāmcelšanās un debeskāpšanas piemiņai, kā arī svētīgās Marijas, vienmēr Jaunavas, svētīgā Jāņa Kristītāja, svēto apustuļu Pētera un Pāvila, šo (t. i. Svēto, kuru relikvijas atrodas altārī) un visu Svēto godam, lai viņiem tas nāk par godu, bet mums par pestīšanu; un tiem lai labpatīkas par mums aizbilst debesīs, kuru piemiņu mēs svinam virs zemes. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Priesteris noskūpsta altāri, pagriežas pret tautu un izplestām rokām saka:
S. Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
M. Suscípiat Dominus sacrifícium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.
S. Amen.
P. Lūdzieties, brāļi, lai mans un jūsu upuris būtu patīkams Dieva, visvarenā Tēva priekšā.
M. Lai Kungs pieņem upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, kā arī par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai.
P. Amen.

Secreta (klusā lūgšana)

Sanctífica, quæsumus, Domine, Deus noster, per tui sancti nominis invocatiónem, huius oblatiónis hostiam: et per eam nosmetípsos tibi perfice munus ætérnum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus.
Mēs lūdzam Tevi, Kungs, mūsu Dievs, Tavu svēto vārdu piesaucot, dari svētu šī upura dāvanu un caur to pārveido mūs pašus par mūžīgo upuri sev. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā.
Galvenajai lūgšanai bieži seko vēl viena vai divas lūgšanas (komemorācijas).

Mises kanons

Prefācija

Prefācija ir svinīga pateicības dziesma par tiesībām piedalīties vissvarīgākajā pielūgšanas aktā. Prefācija sākas ar klusās lūgšanas beigu vārdiem:
S. Per omnia sæcula sæculórum.
M. Amen.
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Sursum corda.
M. Habémus ad Dominum.
S. Gratias agámus Domino, Deo nostro.
M. Dignum et iustum est.
P. Visos mūžu mūžos.
M. Amen.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Uz augšu sirdis.
M. Mums tās ir pie Kunga.
P. Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.
M. Tas ir cienīgi un taisnīgi.

Vissvētās Trīsvienības prefācija

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque gratias agere: Domine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Filio tuo et Spiritu Sancto unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua gloria, revelánte te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia unitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosánna in excélsis.Benedíctus, qui venit in nomine Domini. Hosánna in excélsis.
Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pienācīgi un pestīšanai derīgi, ka mēs Tev vienmēr un visur pateicamies, svētais Kungs, visvarenais Tēvs, mūžīgais Dievs. Kas ar savu vienpiedzimušo Dēlu un Svēto Garu esi viens Dievs, viens Kungs: nevis kā viena vienīga persona, bet kā vienas būtības Trijādība. Jo to pašu, ko par Tavu godību saskaņā ar Tavu atklāsmi mēs ticam, to pašu par Tavu Dēlu, to pašu par Svēto Garu mēs bez atsevišķas izšķiršanas apliecinām. Tā, lai apliecinot patieso un mūžīgo Dievišķību, mēs pielūgtu gan savdabību personās, gan vienību būtībā, gan vienādību majestātē. Kuru slavē Eņģeļi un Erceņģeļi, Ķerubi un Serafi, kas nebeidz saukt ikdienas, vienā balsī sakot:
Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Dievs Sabaots. Debess un zeme ir pilna Tavas godības. Hosanna augstumos.Svētīts, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna augstumos.

Kanons

Tagad sākas Svētās Mises vissvarīgākā daļa. Priesteris svētī upura dāvanas un lūdzas, lai Dievs pieņemtu tās un sniegtu savu aizsardzību Baznīcai un tās ganītājiem.
Priesteris noliecas un noskūpsta altāri:
Lūgšana par Baznīcu
Te igitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogámus, ac petimus, uti accepta habeas et benedícas, hæc dona, hæc munera, hæc sancta sacrifícia illibáta, in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et regere dignéris toto orbe terrárum: una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antístite nostro N. et omnibus orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicæ fidei cultóribus.
Tātad mēs Tevi, visžēlīgais Tēvs, pazemīgi piesaucam un lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu, ka Tev labpatiktu pieņemt un svētīt šīs dāvanas, šīs balvas, šos svētos neaptraipītos upurus, ko mēs Tev upurējam vispirms par Tavu svēto katolisko Baznīcu, lai Tu visā pasaulē žēlīgi dāvātu tai mieru, to sargātu, vienotu un valdītu līdz ar Tavu kalpu, mūsu Pāvestu N., mūsu Bīskapu N., un visiem pareizi ticīgajiem, katoliskās un apustuliskās ticības apliecinātājiem.
Lūgšana par dzīvajiem
Meménto, Domine, famulórum famularúmque tuarum N. et N. et omnium circumstántium, quorum tibi fides cognita est et nota devótio, pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrifícium laudis, pro se suísque omnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis et incolumitátis suæ: tibíque reddunt vota sua ætérno Deo, vivo et vero.
Piemini, Kungs, savus kalpus un kalpones N. N. un visus apkārt stāvošos, kuru ticība Tev pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam, vai kuri paši Tev upurē šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, par savu dvēseļu pestīšanu, par savas veselības un labklājības cerību: viņi ziedo savas veltes Tev, mūžīgajam, dzīvajam un patiesajam Dievam.
Comunicantes (triumfējošās Baznīcas piemiņa)
Communicántes, et memóriam venerántes, in primis gloriósæ semper Virginis Maríæ, Genetrícis Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et beati Ioseph, eiúsdem Virginis Sponsi, et beatórum Apostolórum ac Martyrum tuórum, Petri et Pauli, Andréæ, Iacóbi, Ioánnis, Thomæ, Iacóbi, Philíppi, Bartholomǽi, Matthǽi, Simónis et Thaddǽi: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, Cosmæ et Damiáni: et omnium Sanctórum tuórum; quorum meritis precibúsque concédas, ut in omnibus protectiónis tuæ muniámur auxílio. Per eúndem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Esot vienībā un godinot vispirms slavējamās vienmēr Jaunavas Marijas, Dieva un mūsu Kungu Jēzus Kristus Dzemdētājas, kā arī svētīgā Jāzepa, tās pašas Jaunavas Līgavaiņa, Tavu svēto apustuļu un mocekļu Pētera un Pāvila, Andreja, Jēkaba, Jāņa, Toma, Jēkaba, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Sīmaņa un Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Siksta, Kornēlija, Cipriāna, Laurencija, Hrizogona, Jāņa un Pāvila, Kosmas un Damiāna un visu Tavu Svēto piemiņu; kuru nopelnu un aizlūgumu dēļ ļauj, lai mēs visās lietās tiktu nodrošināti ar Tavas aizsardzības palīdzību. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Upura lūgšana
Hanc igitur oblatiónem servitutis nostræ, sed et cunctae famíliæ tuæ, quæsumus, Domine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos eripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.
Tātad pieņem žēlīgi šo mūsu kalpības, kā arī visas savas saimes upurdāvanu, mēs Tevi lūdzam, Kungs, ievirzi mūsu dienas savā mierā, izglāb mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti mūs savu izredzēto pulkam. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Lūgšana pirms pārvēršanas
Quam oblatiónem tu, Deus, in omnibus, quæsumus, benedíctam, adscríptam, ratam, rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris: ut nobis Corpus, et Sanguis fiat dilectíssimi Filii tui, Domini nostri Iesu Christi.
Lai šo upurdāvanu, Dievs, Tevi lūdzam, Tev labpatiktu it visā svētīt, sev pierakstīt, padarīt to likumīgu, lietderīgu un pieņemamu, lai tā mums taptu par Tava vismīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asini.

Konsekrācija (Pārvēršana)

Maizes konsekrācija

Priesteris paņem hostiju, mirkli pacēlis acis uz debesīm, svētī to un klusām izrunā konsekrācijas vārdus:
Qui pridie quam paterétur, accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas, et elevátis oculis in cælum ad te Deum, Patrem suum omnipoténtem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite, et manducáte ex hoc omnes.
HOC EST ENIM
CORPUS MEUM.
Kurš savu ciešanu priekšvakarā ņēma maizi savās svētajās un cienījamajās rokās un, pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu, Tev pateikdamies, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams:
Ņemiet un ēdiet no tās visi,
JO TĀ IR
MANA MIESA
.
Tagad priesteris pielūgsmē loka konsekrētās Hostijas priekšā ceļus, tad, augstu pacēlis, rāda to tautai un pēc tam novieto to atpakaļ uz altāra.

Vīna konsekrācija

Tad, paņēmis biķeri, priesteris lūdzas:
Simili modo postquam cœnátum est, accípiens et hunc præclárum Calicem in sanctas ac venerábiles manus suas: item tibi gratias agens, benedixit, dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite, et bibite ex eo omnes.
HIC EST ENIM
CALIX SANGUINIS MEI,
NOVI ET ÆTÉRNI TESTAMÉNTI:
MYSTÉRIUM FIDEI:
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR
IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM.

Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis.
Līdzīgā veidā, pēc tam, kad vakariņas bija paēstas, paņēmis arī šo cildeno Biķeri savās svētajās un cienījamajās rokās, Viņš Tev vēlreiz pateikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem, sacīdams:
Ņemiet un dzeriet no tā visi,
JO TAS IR
MANAS ASINS,
JAUNĀS UN MŪŽĪGĀS DERĪBAS BIĶERIS:
TICĪBAS NOSLĒPUMS:
KAS PAR JUMS UN PAR DAUDZIEM TIKS IZLIETA
GRĒKU PIEDOŠANAI.

Cikkārt jūs to darīsiet, dariet to Manai piemiņai.
Priesteris atkal pielūgsmē loka ceļus, rāda biķeri tautai un novieto to atpakaļ uz altāra.
Lūgšana pēc konsekrācijas
Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiúsdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beátæ passiónis, nec non et ab inferis resurrectiónis, sed et in cælos gloriósæ ascensiónis: offérimus præcláræ maiestáti tuæ de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculátam, Panem sanctum vitæ ætérnæ, et Calicem salútis perpétuæ.
Tāpēc, Kungs, arī mēs Tavi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot tā paša Kristus, Tava Dēla, mūsu Kunga, tik svētīgās ciešanas, kā arī augšāmcelšanos no mirušajiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, upurējam Tavai cildenajai majestātei no Tavām dāvanām un balvām tīru upuri, svētu upuri, neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīvības svēto Maizi un mūžīgās pestīšanas Biķeri.
Upura lūgšanas
Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere dignéris: et accépta habére, sicúti accépta habére dignátus es múnera pueri tui iusti Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ: et quod tibi obtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, immaculátam hostiam.
Labvēlējies to uzlūkot ar žēlīgu un laipnu vaigu un pieņemt to ar labpatiku, tāpat kā Tev labpatika pieņemt sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un Tava augstā priestera Melhizedeka Tev atnesto svēto upuri, neaptraipīto upurdāvanu.
Vienošanās ar Kristus upuri
Priesteris dziļi noliecas un noskūpsta altāri.
Supplices te rogámus, omnípotens Deus: iube hæc perférri per manus sancti Angeli tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ maiestátis tuæ: ut, quotquot ex hac altáris participatióne sacrosánctum Filii tui Corpus, et Sanguinem sumpsérimus, omni benedictióne cælésti et gratia repleámur. Per eúndem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Pazemīgi mēs Tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liec to ar sava svētā eņģeļa rokām aiznest uz Tavu debesu altāri, Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas no šīs altāra līdzdalības pieņemsim Tava Dēla vissvēto Miesu un Asini, tiktu piepildīti ar ikvienu debesu svētību un žēlastību. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Lūgšana par mirušajiem
Meménto etiam, Domine, famulórum famularúmque tuárum N. et N., qui nos præcessérunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis.
Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescéntibus locum refrigérii, lucis et pacis ut indúlgeas, deprecámur. Per eúndem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Piemini, Kungs, arī savus kalpus un kalpones N. N., kas pirms mums ir aizgājuši ar ticības zīmi un aizmiguši dus mierā.
Kungs mēs Tevi lūdzam, viņiem un visiem, kas atdusas Kristū, atvēlē žēlīgi atspirdzinājuma, gaismas un miera vietu. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Lūgšana par līdzdalību Svēto sadraudzībā
Šīs lūgšanas pirmos vārdus priesteris izrunā skaļāk un sit sev krūtīs.
Nobis quoque peccatóribus famulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem aliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stephano, Matthía, Barnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lucia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et omnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor meriti, sed véniæ, quæsumus, largítor admítte. Per Christum, Dominum nostrum.
Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu apžēlošanas bagātību, labvēlēlējies dāvāt kādu daļu un sadraudzību ar Taviem svētajiem Apustuļiem un Mocekļiem: ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Taviem svētajiem, kuru kopībā mūs uzņem, mēs Tevi lūdzam, nevis kā nopelnu tiesātājs, bet kā piedošanas dāvātājs. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Upurdāvanu svētīšana
Priesteris apzīmē Hostiju un biķeri ar krusta zīmi, izlūdzoties upura svētības augļus.
Per quem hæc omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivíficas, benedícis et præstas nobis.
Caur kuru Tu, Kungs, vienmēr šos labumus radi, dari svētus, dari dzīvus, svētī un sniedz mums.

Mazā pacelšana

Caur Kristu priesteris sniedz Dievam neizsakāmi pilnīgu pagodinājumu.
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spiritus Sancti, omnis honor, et gloria.
S. Per omnia sæcula sæculórum.
M. Amen.
Caur Viņu un ar Viņu, un Viņā ir Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā, viss gods un slava.
P. Visos mūžu mūžos.
M. Amen.

Svētā Komūnija (Upura mielasts)

Kunga lūgšana

S. Orémus: Præcéptis salutáribus moniti, et divína institutióne formáti audémus dicere:
Pater noster, qui es in cælis, Sanctificétur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
M. Sed libera nos a malo.
S. Amen.
Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, prætéritis, præséntibus et futúris: et intercedénte beáta et gloriósa semper Virgine Dei Genetríce María, cum beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque Andréa, et omnibus Sanctis, da propítius pacem in diébus nostris: ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, et a peccáto simus semper liberi et ab omni perturbatióne secúri. Per eúndem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus.
S. Per omnia sæcula sæculórum.
M. Amen.
P. Lūgsimies: Svētīgu priekšrakstu pamudināti un dievišķa iestādījuma pamācīti, mēs uzdrīkstamies sacīt:
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā.
M. Bet atpestī mūs no ļauna.
P. Amen.
Atbrīvo mūs, mēs Tevi lūdzam, Kungs, no visa ļauna, pagājušā, tagadējā un nākamā, un aizbilstot svētīgajai un slavējamajai vienmēr Jaunavai, Dieva Dzemdētājai Marijai, līdz ar Taviem svētīgajiem Apustuļiem Pēteri un Pāvilu, kā arī Andreju un visiem Svētajiem, dod žēlīgi mieru mūsu dienās: lai mēs, Tavas žēlsirdības palīdzības stiprināti, vienmēr būtu gan brīvi no grēka, gan droši no katra nemiera. Caur to pašu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs.
P. Visos mūžu mūžos.
M. Amen.

Laušana un sajaukšana

Šīs lūgšanas laikā priesteris lauž svēto Hostiju trīs daļās; ar vidējo daļu viņš dara trīs krusta zīmes virs biķera sacīdams:
S. Pax Domini sit semper vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
P. Kunga miers lai ir vienmēr ar jums.
M. Un ar tavu garu.
Iegremdējot daļiņu biķerī, priesteris lūdzas:
S. Hæc commíxtio, et consecrátio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen.
P. Šī mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesas un Asins sajaukšana un konsekrācija lai kļūst mums, kas to pieņemam, par mūžīgo dzīvi. Amen.

Agnus Dei (Dieva Jērs)

Lūdzoties Agnus Dei, visi līdz ar priesteri sit sev trīs reizes krūtīs.
S. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
P. Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Misēs par mirušajiem Miserére nobis vietā saka Dona eis requiem (dāvā viņiem mieru), savukārt Dona nobis pacem vietā Dona eis requiem sempitérnam (dāvā viņiem mūžīgo mieru).

Miera lūgšana un miera skūpsts

Sagatavojoties svētajai Komūnijai, priesteris, nedaudz noliecies, lūdzas:
Domine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas Deus per omnia sæcula sæculórum. Amen.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem Apustuļiem: „Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu”, neuzlūko manus grēkus, bet savas Baznīcas ticību un dāvā tai žēlīgi, saskaņā ar savu gribu, mieru un vienību: kas dzīvo un valdi, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.
Svinīgajā Misē tagad seko miera skūpsts.

Priesteris un diakons noskūpsta altāri, tad priesteris sniedz diakonam miera skūpstu ar vārdiem:
S. Pax tecum.
P. Miers lai ir ar tevi.
Diakons atbild:
D. Et cum spiritu tuo.
D. Un ar tavu garu.
Ar tiem pašiem vārdiem miera skūpstu pēc tam saņem subdiakons un pārējie altāra kalpotāji.
Misēs par mirušajiem miera lūgšana netiek lasīta un miera skūpsts netiek dots.

Lūgšanas pirms svētās Komūnijas

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: libera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitátibus meis, et univérsis malis: et fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári permíttas: Qui cum eódem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in sæcula sæculórum. Amen.
Percéptio Corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indígnus sumere præsúmo, non mihi proveniat in iudícium et condemnatiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculórum. Amen.
Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, kas pēc Tēva gribas, līdzdarbojoties Svētajam Garam, ar savu nāvi atdzīvināji pasauli, atbrīvo mani ar šo savu vissvēto Miesu un Asini no visām manām netaisnībām un no ikviena ļaunuma un liec man vienmēr cieši turēties pie Taviem baušļiem, kā arī neļauj man nekad no Tevis šķirties. Kas ar to pašu Dievu Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi, mūžu mūžos. Amen.
Tavas Miesas baudīšana, Kungs Jēzu Kristu, ko es, necienīgais, iedrošinos pieņemt, lai nenāk man par notiesāšanu un pazudināšanu, bet gan Tavas labsirdības dēļ nāk man par labu dvēseles un miesas aizsardzībai un dziedināšanas saņemšanai. Kas dzīvo un valdi ar Dievu Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs, visos mūžu mūžos. Amen.
Priesteris loka ceļus un tad klusām saka:
Panem cæléstem accípiam, et nomen Domini invocábo.
Es ņemšu debesu maizi un piesaukšu Kunga vārdu.
Priesteris ņem sv. Hostiju rokā un, sitot sev krūtīs, trīs reizes saka:
S. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.
P. Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Priestera Komūnija

Priesteris svētī sevi, darot ar sv. Hostiju krusta zīmi pār patēnu, un saka:
Corpus Domini nostri Iesu Christi custódiat animam meam in vitam ætérnam. Amen.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesa lai pasarga manu dvēseli mūžīgajai dzīvei. Amen.
Tagad viņš godbijīgi pieņem Kunga Miesu.
Pēc īsas lūgšanas klusumā viņš ar patēnas palīdzību savāc biķerī mazās daļiņas, kas būtu atlūzušas no Hostijas, un turpina:
Quid retríbuam Domino pro omnibus, quæ retríbuit mihi? Calicem salutáris accípiam, et nomen Domini invocábo. Laudans invocábo Dominum, et ab inimícis meis salvus ero.
Kā es atlīdzināšu Kungam par visu, ko Viņš man devis? Es ņemšu pestīšanas biķeri un piesaukšu Kunga vārdu. Slavējot es piesaukšu Kungu un būšu glābts no saviem ienaidniekiem.
Priesteris svētī sevi ar biķeri un lūdzas:
Sanguis Domini nostri Iesu Christi custódiat animam meam in vitam ætérnam. Amen.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Asins lai pasarga manu dvēseli mūžīgajai dzīvei. Amen.
Tad viņš bauda svētās Asinis.

Ticīgo Komūnija

Tagad ticīgie pieņem sv. Komūniju. Minisrants skaita Confiteor.
M. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Virgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Virginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dominum, Deum nostrum.
S. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
M. Amen.
Indulgéntiam, absolutionem etremissiónem peccatórum vestrórum tribuat vestris omnípotens et miséricors Dominus.
M. Amen.
M. Es atzīstos visvarenajam Dievam, svētīgajai Marijai, vienmēr Jaunavai, svētīgajam erceņģelim Miķelim, svētīgajam Jānim Kristītājam, svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam, visiem svētajiem un Tev, tēvs, ka es daudz esmu grēkojis domās, vārdos un darbos: Trīs reizes sit krūtīs sakot: mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētīgo Mariju, vienmēr Jaunavu, svētīgo erceņģeli Miķeli, svētīgo Jāni Kristītāju svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu, visus Svētos un Tevi, tēvs, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
P. Lai apžēlojas par jums visvarenais Dievs un, piedevis jūsu grēkus, aizved jūs mūžīgajā dzīvē.
M. Amen.
P. Atlaišanu, atraisīšanu un jūsugrēku piedošanu lai dod jums visvarenais un žēlsirdīgais Kungs.
M. Amen.
Priesteris rāda ticīgajiem Kristus Miesu sacīdams:
S. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.
P. Lūk Dieva Jērs, lūk, kas deldē pasaules grēkus.
Tauta kopā ar priesteri trīs reizes saka:
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Svēto Komūniju pasniedzot, priesteris saka:
S. Corpus Domini nostri Jesu Christi custódiat animam tuam in vitam ætérnam. Amen.
P. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesa lai pasarga tavu dvēseli mūžīgajai dzīvei. Amen.
Pēc Komūnijas izdalīšanas priesteris skalo biķeri un lūdzas:
Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiámus: et de munere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum.
Ko mēs ar muti esam pieņēmuši, Kungs, to lai aptveram ar šķīstu prātu; un laicīgā dāvana lai kļūst mums par mūžīgu dziedināšanas līdzekli.
Pēc tam viņš Epistulas pusē skalo pirkstus un biķeri ar vīnu un ūdeni un lūdzas:
Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potávi, adhaereat viscéribus meis: et præsta; ut in me non remáneat scelerum macula, quem pura et sancta refecérunt sacraménta: Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum. Amen.
Tava Miesa, Kungs, ko es pieņēmu, un Asins, ko es dzēru, lai stingri turas manā iekšienē; un dod, ka noziedzības traipi nepaliktu manī, kuru atspirdzinājuši tīrie un svētie Noslēpumi, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Communio (Komūnijas dziedājums)

Tob 12, 6
Benedícimus Deum cæli et coram omnibus vivéntibus confitébimur ei: quia fecit nobíscum misericórdiam suam.
Mēs slavējam debesu Dievu un apliecinām Viņu visu dzīvo priekšā, jo Viņš ar mums ir darījis savu žēlsirdību.

Postcommunio (lūgšana pēc Komūnijas)

Pēc Komūnijas dziedājuma priesteris noskūpsta altāri un, pagriezies pret tautu, saka:
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Orémus.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Lūgsimies.
Profíciat nobis ad salútem corporis et animæ, Domine, Deus noster, huius sacraménti suscéptio: et sempitérnæ sanctæ Trinitátis eiusdémque indivíduæ Unitátis conféssio.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculórum.
M. Amen.
Kungs, mūsu Dievs, šī sakramenta pieņemšana un mūžīgās svētās Trijādības un tās pašas nedalāmās vienības apliecināšana, lai panāk mums miesas un dvēseles pestīšanu.
Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
M. Amen.
Galvenajai lūgšanai bieži seko vēl viena vai divas lūgšanas (komemorācijas). Pēc pēdējās lūgšanas priesteris noskūpsta altāri un, pagriezies pret tautu, saka:
S. Dominus vobíscum.
M. Et cum spiritu tuo,
S. Ite, Missa est.
M. Deo gratias.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Ejiet, jūs tiekat sūtīti.
M. Pateicība Dievam.
Ja Misei seko procesija, priesteris Ite missa est vietā saka:
S. Benedicámus Domino.
M. Deo gratias.
P. Slavēsim Kungu.
M. Pateicība Dievam.
Misēs par mirušajiem:
S. Requiéscant in pace.
M. Amen.
P. Lai viņi dus mierā.
M. Amen.

Noslēguma lūgšana

Priesteris altāra vidū, noliecies un salicis rokas uz altāra, lūdzas:
S. Pláceat tibi, sancta Trinitas, obséquium servitútis meæ: et præsta; ut sacrifícium, quod oculis tuæ maiestátis indígnus obtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit, te miseránte, propitiábile. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.
P. Lai labpatīk Tev, svētā Trīsvienība, mana kalpojuma padevība, un dod, lai upuris, ko es, necienīgais, upurēju Tavas majestātes acu priekšā, Tev būtu patīkams, bet man un visiem, par kuriem es to upurēju, Tavā žēlsirdībā lai kļūtu par izlīgumu. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Svētība

Priesteris noskūpsta altāri, paceļ acis un rokas uz debesīm, nolaiž tās atkal, noliecas krusta priekšā un pagriezies pret tautu, kas nometusies ceļos, dod tai svētību:
S. Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
M. Amen.
P. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
M. Amen.
Misēs par mirušajiem svētība netiek dota.

Beigu Evaņģēlijs

Tad priesteris Evaņģēlija pusē lasa beigu Evaņģēliju.
Ticīgie godbijīgi pieceļas kājās un apzīmē sevi ar krusta zīmi uz pieres, lūpām un krūtīm.
S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Initium sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
M. Gloria tibi Domine.
P. Kungs lai ir ar jums.
M. Un ar tavu garu.
P. Svētā Evaņģēlija iesākums pēc Jāņa.
M. Gods Tev, Kungs.
J 1, 1-14.
S. In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lumine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hominem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In propria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: et vídimus glóriam eius, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritátis.
M. Deo gratias.
P. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radīts, un bez Viņa nekas nav radīts, kas vien ir radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība, bija cilvēku gaisma. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu, lai visi caur Viņu ticētu. Viņš nebija gaisma, bet lai dotu liecību par gaismu. Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk šai pasaulē. Viņš bija pasaulē, un pasaule ir Viņa radīta, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet savējie Viņu neuzņēma. Bet visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem; tiem, kas tic Viņa vārdam: kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra iegribas, bet no Dieva ir dzimuši. Šeit visi loka ceļus. Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, no Tēva Vienpiedzimušā godību, žēlastības un patiesības pilnu.
M. Pateicība Dievam.

Lūgšanas pēc klusās Mises

S. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedícta tu in muliéribus et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
M. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
S. Ave María...
M. Sancta María...
S. Ave María...
M. Sancta María...
S. Salve Regína.
M. Mater misericórdiæ, vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te clamámus, exsules filii Evæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrymárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes oculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc exílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
S. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
M. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
S. Orémus. Deus, refúgium nostrum et virtus, populum ad te clamántem propítius respice; et intercedénte gloriósa, et immaculáta Virgine Dei Genitríce María, cum beato Ioseph, eius Sponso, ac beatis Apóstolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversióne peccatórum, pro libertáte et exaltatióne sanctæ Matris Ecclésiae, preces effúndimus, misericors et benígnus exaudi. Per eundem Christum Dominum nostrum.
M. Amen.
S. Sancte Michaël Archángele, defénde nos in prælio; contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium. Imperet illi Deus, supplices deprecámur: tuque, Princeps milítiae cæléstis, satanam aliósque spiritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divina virtúte in infernum detrúde.
M. Amen.
S. Cor Iesu sacratíssimum.
M. Miserére nobis.
S. Cor Iesu sacratíssimum.
M. Miserére nobis.
S. Cor Iesu sacratíssimum.
M. Miserére nobis.
P. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
M. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
P. Esi sveicināta, Marija...
M. Svētā Marija...
P. Esi sveicināta, Marija...
M. Svētā Marija...
P. Esi sveicināta, Karaliene.
M. Žēlsirdības Māte, mūsu dzīvība, saldums un cerība, esi sveicināta. Uz Tevi mēs saucam, padzītie Ievas bērni; uz Tevi mēs nopūšamies, sērodami un raudādami šai asaru ielejā. Tādēļ, mūsu Aizstāve, vērs uz mums savas žēlsirdīgās acis, un pēc šīs trimdas rādi mums Jēzu, savas miesas svētīto augli, tu žēlīgā, laipnā, mīļā, Jaunava Marija.
P. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
M. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
P. Lūgsimies. Dievs, mūsu patvērums un stiprums, raugies žēlīgi uz savu tautu, kas Tevi piesauc un, uz slavējamās un bezvainīgās Jaunavas un Dieva Mātes Marijas, viņas līgavaiņa, svētā Jāzepa, svētīgo apustuļu Pētera un Pāvila, un visu svēto aizlūgumu, žēlsirdīgi un laipni uzklausi lūgšanas, kuras mēs raidām uz Tevi grēcinieku atgriešanai un mūsu svētās mātes Baznīcas brīvībai un paaugstināšanai. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu.
M. Amen.
P. Svētais erceņģeli Miķeli, aizstāvi mūs cīņā; esi mūsu sargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai pavēl viņam, tā mēs pazemīgi lūdzam: bet tu debesu kara pulku vadoni, iedzen sātanu un citus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli dvēseļu samaitāšanai, ar dievišķo spēku ellē.
M. Amen.
P. Visusvētā Jēzus Sirds,
M. Apžēlojies par mums.
P. Visusvētā Jēzus Sirds,
M. Apžēlojies par mums.
P. Visusvētā Jēzus Sirds,
M. Apžēlojies par mums.